ROSENMETODEN er en myk og dyptgående behandlingsmetode.

 

Behandling med denne  metoden er et godt godt alternativ hvis du

  • har spente og verkende muskler
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
  • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
  • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinsikt
  • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
  • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

 Ønsker du behandling ta kontakt med meg . Jeg tar alle for

holdsregler til smittevern.

Du kan lese mer her: www.rosenmetoden-skolen.no