Healing -  hva er det?

Ordet betyr å gjøre hel.

Healing er en mellommenneskelig prosess mellom healer og klient

hvor den eneste hensikten er å bedre livskvaliteten til den som

trenger hjelp.Healingkraften er ren kjærlighetsenergi fra universet

som på forskjellige måter blir kanalisert gjennom healeren til klienten.

Healing kan åpne noe magisk  i oss og fungere som en slags nøkkeltil vår åndelige og spirituelle skattekiste og bevissthet.

 Ønsker du fjernhealing, ta kontakt med meg på mobil: 97596720

Les mer her: www.healing.no