Regresjonsterapi

                               

 

     Hva er Regresjonsterapi ?

       Sjelens psykologi.

I Regresjonsterapien healer vi de negative beslutninger og overbevisningene vi har laget om oss selv og livet. Beslutninger som hemmer vår naturlige livsstrøm og forringer kontakten til vår opprinnelige natur. Formålet er å bane veien til det vi kaller det Høyere Selv- og hente svarene og styrken der. Her går vi på oppdagelse i vårt indre og undersøker hvordan tanker, følelser og kropp påvirker hverandre.

 

Les mer på:regresjonsterapi.no